Onderzoek naar blessurepreventie - Kuit


Tot nu toe is veel klinisch onderzoek naar de effectiviteit van blessurepreventieprogramma’s alleen bij mannelijke atleten verricht. Met deze studie willen we graag een nieuwe weg inslaan bij blessurepreventieonderzoek binnen de basketbalsport; een onderzoek naar kuitspieren bij vrouwelijke én mannelijke basketbalspelers.

\"\"

Preventieve oefeningen voor de spieren lijken veranderingen in de spiervezelarchitectuur te induceren. Door de stress die men opwekt bij het uitvoeren van de oefeningen lijken de spieren zich aan te passen en beter bestand te kunnen zijn tegen blessures. Tot nu toe wordt de spierarchitectuur veelal in kaart gebracht met behulp van echografie (2D). Echter, zijn er zorgen betreffende de betrouwbaarheid van echografie gezien het feit dat de kwaliteit van echografische afbeeldingen afhankelijk zijn van de bekwaamheid van diegene die de echografie uitvoert.

Middels een nieuwe MRI techniek (Diffusion Tensor Imaging; DTI) zijn we in staat een hoge betrouwbaarheid te halen waarbij men niet afhankelijk is van diegene die de MRI uitvoert. Daarnaast is het interessant omdat deze techniek de spiervezels in 3D weergeeft.
Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de effecten zijn van 2 verschillende blessurepreventieprogramma’s waarbij wordt gekeken naar de blessure incidentie en de veranderingen in 3D spierarchitectuur middels DT-MRI.


 

Onderzoeksopzet

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Middels loting wordt elke deelnemende basketbalspeelster ingedeeld in een van de 2 interventie groepen óf controlegroep.

 

Onderzoekspopulatie

De deelnemers zijn 72 vrouwelijke én mannelijke basketbal atleten die op zijn minst 2x per week trainen, 16 jaar of ouder zijn, en in gezonde staat verkeren. Allen 16 jaar of ouder (72 in totaal).Interventie

Deelnemende atleten worden per loting verdeeld over 3 groepen; 24 atleten in interventie A (Alfredson’s eccentric heel drop), 24 atleten in interventie B (Concentric heel raise) en 24 atleten in de controlegroep (geen interventie). Controlegroep is nodig om het natuurlijk effect van mogelijke veranderingen uit te sluiten. De interventieperiode duurt 12 weken lang, en per week wordt verwacht dat men op 2 keer in de ochtend en avond een blokje kuitoefeningen uitvoert.

 

Voorafgaand en na deze 12 weken wordt een MRI-scan van de onderbenen gemaakt, deze zal op het AMC plaatsvinden. Daarnaast zal er een spronghoogtetest worden afgenomen. Waarom

Als atleet wil je graag je blessures tot een minimum houden, eveneens waar kan wil je graag prestaties verbeteren. Studies tonen aan dat een toename in kuitspierkracht de spronghoogte positief kan veranderen. Met de nieuwe MRI techniek hopen we spierkarakteristieken van atleten in kaart te kunnen brengen om meer inzicht te krijgen in prestatie en blessurepreventie. 


Het AMC aangewezen is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als een van de negen IOC onderzoekscentra wereldwijd. In deze centra wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van sportblessures en naar de gezondheid van sporters in het algemeen.Voorbeeld van DT-MRI toegepast in de kuitspieren - Oudeman et al. (2016)

 


DEELNEMEN!

 


Wanneer?

Ook nu tijdens de tweede lockdown kunnen mensen deelnemen!  

 

 

Voor wie?

Ben jij een vrouwelijke of mannelijke basketbalspeler, 16 jaar of ouder, train je minimaal 2x per week, nieuwsgierig en lijkt het je gaaf om mee te helpen aan een NBA gefinancierd wetenschappelijk onderzoek? 

 

Hoe meedoen?

Om mee te doen aan het onderzoek of bij behoefte aan meer informatie kunt u de volgende coördinerende onderzoekers contacten: 

Joep Suskens j.j.suskens@amsterdamumc.nl 

Klik voor de uitgebreide informatiebrief in PDF formaat hier.
Vul vrijblijvend onderstaand aanmeldformulier in, dan wordt er contact met je opgenomen!