Onderzoek naar blessurepreventie


Evaluation of the efficacy of hamstring and calf muscle prevention programs through ultrasound and MRI measures

 

 

Achtergrond van het onderzoek
Er is beperkt literatuur over de preventie van spierblessures in basketbal en er zijn geen klinische studies in professioneel basketbal voor vrouwen. Eerdere onderzoeken bij professionele voetballers hebben laten zien dat preventieve oefeningen effectief zijn, terwijl dit niet het geval is bij basketbal. Deze preventieve oefeningen lijken veranderingen in de spierarchitectuur te induceren, zoals verlenging van spiervezellengte en afname van spiervezelhoek. De spierarchitectuur wordt op dit moment het vaakst gemeten met behulp van echografie. Echografie kan de spiervezelhoek en spierdikte meten en indirect kan de spiervezellengte worden berekend. Echter, zijn er zorgen betreffende de betrouwbaarheid van echografie gezien het feit dat de kwaliteit van echografische afbeeldingen afhankelijk zijn van de bekwaamheid van diegene die de echografie uitvoert. Dit is niet het geval bij diffusion tensor magnetic resonance imaging, DT-MRI. Met DT-MRI kunnen veel aspecten van de spierarchitectuur op directe wijze worden berekend, daar waar bij echografie vezellengte bijvoorbeeld indirect wordt berekend, en is er een hoge betrouwbaarheid waarbij men niet afhankelijk is van diegene die de MRI uitvoert. 

 

Doel van het onderzoek
Het doel van de randomized controlled trials zijn het onderzoeken van de effectiviteit en beoordelen van preventie oefeningen tegen hamstring- en kuitblessures door te kijken naar de veranderingen in spierarchitectuur met DT-MRI.
 
Onderzoeksopzet
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
 
Onderzoekspopulatie
De deelnemers voor het preventieonderzoek tegen hamstringblessures bestaat uit drie groepen van 24 mannelijke deelnemers (72 in totaal). De deelnemers voor het preventieonderzoek tegen kuitspierblessures bestaat uit drie groepen van 24 vrouwelijke deelnemers (72 in totaal).
 
Interventie
Bij het hamstringblessure preventieonderzoek zullen deelnemers gerandomiseerd worden in de Nordic hamstring oefening groep, de Askling's Diver oefening groep of controle groep en gevraagd worden deze oefeningen 3 maanden lang te doen. Bij het kuitblessure preventieonderzoek zullen deelnemers gerandomiseerd worden in de gemodificeerde Alfredson's heel drop oefening, concentrische heel drop oefening of controle groep en gevraagd worden deze oefening 3 maanden lang te doen.
 

DEELNEMEN?
 
Wat gaan we doen
Door middel van loting worden deelnemende teams toegewezen in een oefengroep of een controlegroep. In de oefengroep worden teams gevraagd 3 maanden lang een spierversterkende oefening te doen. In de controlegroep zal alleen er geen spierversterkende oefening gedaan worden aanvullend aan het reguliere basketbal trainingsprogramma.
 
Aan het begin van het onderzoek zal bij de deelnemers een aantal metingen verricht worden, onder andere  een MRI scan en spiermetingen tijdens sprinten. Dit wordt herhaald na de 3 maanden van het oefenprogramma. Gedurende de 3 maanden zal elke 2 weken een online vragenlijst toegestuurd worden.
 
Waarom meedoen?
Als coach wilt weten hoe u de prestaties van uw spelers kunt verbeteren. Blessures zijn één van de oorzaken waarom teams minder presteren en het is dan ook belangrijk om blessures te voorkomen. Tevens zijn er aanwijzingen dat de spierversterkende oefeningen een positief effect hebben op de sprintprestatie.
Met nieuwe MRI technieken en geavanceerde metingen tijdens sprinten zullen de spieren en spierkarakteristieken van de spelers in kaart gebracht worden om meer inzicht te krijgen in prestatie en blessurepreventie.  
Teams die meedoen aan dit onderzoek zullen als eerste op de hoogte zijn van de bevindingen van het onderzoek.
 
Het AMC staat bekend om haar zorg en onderzoek bij topsporters en meedoen aan dit onderzoek betekent dat uw team dan ook wordt onderzocht door sportartsen en onderzoekers
 
Wanneer?
Voorseizoen van seizoen 2018-2019
 
Voor wie?
Basketbalteams die minimaal twee keer per week trainen (>16 jaar)
 
Hoe meedoen?
Om mee te doen aan het onderzoek of bij behoefte aan meer informatie kunt u coördinerend onderzoeker Özgür Kilic bereiken via de mail (o.kilic@amc.nl)